Blog Bất Động Sản

Blog Bất Động Sản

Giá chào thuê đất công nghiệp phía Nam 2022

Giá chào thuê đất công nghiệp phía Nam 2022

TP HCM và Long An xuất hiện giá chào thuê đất công nghiệp vọt lên 270-290 USD mỗi m2 cho cả chu kỳ thuê, cao nhất từ trước tới nay.Giá chào thuê đất công nghiệp ngày một tăng...

Page 1 of 45 1245